Writings

ACADEMIC

Books:

2023: Mute Compulsion: A Marxist Theory of the Economic Power of Capital. New York & London: Verso Books. Also available in Danish (2021) and German (2021), and forthcoming in Spanish, Arabic and French (2024). List of contents, preface and introduction available here: Danish/German. Read an excerpt in Protean Magazine.

Journal Articles:

2021. ‘Stummer Zwang als besondere Form der Macht‘, in: PROKLA: Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, 51(205). Translated by Christian Frings.

2021. ‘The Mute Compulsion of Economic Relations’: Towards a Marxist Theory of the Abstract and Impersonal Power of Capital, in: Historical Materialism. Research in Critical Marxist Theory, 29(3). (Also available in French)

2020. Forord: Klima, magt, modstand [Preface: Climate, Power, Resistance], with Elisabeth Friis, Stefan Gaardsmand Jacobsen, Torsten Bøgh Thomsen og Signe Leth Gammelgaard, K&K – Kultur og Klasse, issue 129, pp. 3-7.

2018. Kommunale eder [Communal Oaths], pp. 109-128 in: K&K – Kultur og Klasse, issue 126

2018. Den dobbelte fordrejning: fetichismebegrebet i kritikken af den politiske økonomi [The Double Inversion: The Concept of Fetishism in the Critique of Political Economy], pp. 103-122 in: Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie, issue 77

2018. The Transition to Capital in Marx’s Critique of Political Economy, pp. 68-102 in: Historical Materialism. Research in Critical Marxist Theory, 26(1)

2017. Fra væsen til stofskifte: Marx’ arbejdsbegreber [From Essence to Metabolism: Marx’s Concepts of Labour], pp. 95-111 in: Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie, issue 76

2016. Freudomarxismen – Hvad var det? Hvad gik galt? [Freudo-Marxism—What was it? What went wrong?], pp. 102-122 in: Lamella. Tidsskrift for teoretisk psykoanalyse, issue 1

2015. Om parlamentarismekritikkens potentialer [On the Potentials of the Critique of Parliamentarism], pp. 171-177 in: Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie, issue 72

2014. Kant’s “Tenderness for the World”, pp. 59-78 in: TIDskrift, issue 4

2012. Kærligheden til markedet – en lacaniansk undersøgelse af diskursen om markedet [Love for the Market—A Lacanian Analysis of the Discourse of the Market], in TIDskrift, issue 1

Book Chapters:

2022: Hvad er levende og hvad er dødt i marxismen? [What’s Living and What’s Dead in Marxism?], in Nørgaard, Anne Engelst; Ziegler, Magnus Møller; Bek-Thomsen, Jakob; Nygaard, Bertel (eds.): Kapitalen på dansk: Marx-læsninger gennem 150 år, Århus: Slagmark

2021. ‘The Body’, in Skeggs, Beverly; Farris, Sara R.; Toscano, Alberto; Bromberg, Svenja (eds.): The SAGE Handbook of Marxism, California: SAGE

2016. Det er ikke nødvendigt at leve i nødvendighed [It is not Necessary to Live in Necessity], pp. 224-253 in: Rasmussen, Anders Moe and Ziethen, Morten (ed.): System, frihed og virkelighed. Århus: Philosophia. (Co-authored with Henrik Jøker Bjerre)

2013. Den universelle indbydelse: Kierkegaard med Badiou [The Universal Invitation: Kierkegaard with Badiou], pp. 19-46 in: Mau, Søren and Hansen, Brian Benjamin (ed.): Kierkegaard gentaget, Århus: Philosophia.

2013. Forord [Preface], pp. 9-17 in: Mau, Søren and Hansen, Brian Benjamin (ed.): Kierkegaard gentaget, Århus: Philosophia. (Co-authored with Brian Benjamin Hansen)

Edited volumes:

2020. Special issue (vol. 129) on ‘Klima, magt, modstand’ (‘Climate, Power, Resistance’) of K&K: Kultur og Klasse, co-edited with Stefan Gaardsmand Jacobsen, Torsten Bøgh Thomsen, Elisabeth Friis and Signe Leth Gammelgaard.

2013. Kierkegaard gentaget [Kierkegaard Repeated], co-edited with Brian Benjamin Hansen, Århus: Philosophia Press

2013. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Filosofiske undersøgelser om den menneskelige friheds væsen og de dermed sammenhængende genstande, co-edited with Anders Moe Rasmussen, Århus: Philosophia Press

Translations:

2020. Riddle, Amy: Petrofiktion og politisk økonomi i den sene fossile kapitals tidsalder (translation from English to Danish of ‘Petrofiction and Political Economy in the Age of Late Fossil Capital’), with Anna Cornelia Ploug and Torsten Bøgh Thomsen, in K&K – Kultur og Klasse, issue 129

2012. G.W.F. Hegel, F.W.J. Schelling and/or J.C.F. Hölderlin: Den tyske idealismes ældste systemprogram (translation from German to Danish of ‘Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus’), with Søren Riis, in TIDskrift. Reprinted in Hölderlin, Friedrich: Urdel. Digte, skrifter og breve, edited by Jørn Erslev Andersen, Wunderbuch 2020

NON-ACADEMIC

I’m a critic and columnist at the Danish newspaper Information. You can find all of my articles here (all in Danish, some of them behind a paywall).

In 2015, I published the short book Hæv stemmen! about the Danish general elections. You can find reviews of it in Information, Dagbladet Arbejderen, Det ny Clarté and Atlas. See also the symposion about the book in Slagmark.

Here is a selection of other non-academic writings:

2022: Kapitalismen er destruktiv – hvad er alternativet? Her er en vision for vores post-kapitalistiske fremtid, Dagbladet Information

2021: Kritikken af ’Stum tvang’ viser, at de borgerlige ikke længere evner at forsvare kapitalismen, Dagbladet Information

2018: Byen i kapitalens strøm (‘The City in the Stream of Capital’), in: Bypolitisk organisering (ed.): Bidrag til en nær bykritik

2017: Kan Karl Marx bruges til noget som helst i dag? Her er de bedste argumenter for og imod, Dagbladet Information

2017: Kapitalens stratigrafiske signaturer (‘The Stratigraphic Signatures of Capital’), in Eftertryk Magasin

2017: ’Kapitalen’ er en hensynsløs kritik af alt bestående, Dagbladet Information

2017: Når krisen tager magten (‘When the Crisis Assumes Power’), in the programme for the play Ødipus og Antigone at the Royal Danish Theatre.

2016: De globale forsyningskæder er en kampplads, co-authored with Nicklas Weis Damkjær, Dagbladet Information

2016: Al magt til kommunen!, Dagbladet Information

2015: Med den permanente undtagelsestilstand har ’krisen’ taget magten fra demokratiet, Dagbladet Information

2015: Forord (Preface), in Center for Vild Analyse: 85 vilde klummer, Århus: Forlaget Findes

2015: Erfaringer fra kampen mod det kommercialiserede universitet (‘Experiences from the Struggle Against the Commercialised University’), Det Ny Clarté issue 28, co-authored with Esben Bøgh Sørensen

2015: Hvad er det i grunden, der er så fantastisk ved at have et arbejde? (‘What is really so wonderful about having a job?’), Politiken, February 17.

2014: Højrefløjens succes skyldes venstrefløjens mangler (‘The Success of the Right is the Result of the Failure of the Left’), co-authored with Esben Bøgh Sørensen, Modkraft, May 30.

2014: Uddannelse er mere end kroner og øre (‘Education is more than a question of money’), Politiken, January 3.

%d bloggers like this: